Reglement FPF-paol

Reglement "F.P.F. paol 2018
 
1. Tijdens de bijeenkomst op WOENSDAG 17 januari 2018, aanvang 19.00 uur en DONDERDAG 18 januari 2018, aanvang 21.00 uur bij Grand Café 't Hei's Huukske kunnen deelnameformulieren ingevuld worden, hierop wordt vermeld de groepsnaam, de 5 personen met telefoonummer en het vervoermiddel(en) met kenteken(s). De contactpersoon dient bovenaan te staan, hij is verantwoordelijk voor doorgeven van informatie. De formulieren dienen door iedere deelnemer te worden ondertekend. Formulieren inleveren voordat je gaat zoeken. Als je je niet opgeeft en de paol vindt mag je geen wacht houden. De groepsnaam mag niet meer veranderd worden tijdens deze 2 weken.
 
2. Aan deelname van het spel is GÉÉN leeftijd gebonden, iedereen mag meedoen.
 
3. Wij gaan dit jaar met foto's werken. Als 1e geven jullie een duidelijke cryptische foto van een straat of naam. 2e wordt er een duidelijke cryptische foto van een straat, naam of beroep gegeven. (straat os naam wordt in tip 1 of tip 2 vermeld) Als 3e wordt er een duidelijke foto gemaakt van iets bijzonders in de omgeving waar de paol ligt. (binnen 20 meter). Vraag dit wel aan de bewoners, je mag namelijk niet zomaar overal foto's maken. (zorg ervoor dat je de foto overdag maakt)
 
4. De paol en 1 foto worden op vrijdag 26 januari 2018 vrijgegeven door de commissie aanvang 20.00 uur bij Grand Café 't Hei''s Huukske.
 
5. Onze "paol"mag met max. 5 PERSONEN worden gezocht en gekaapt en dient ten alle tijden in dezelfde staat terug gebracht te worden.
 
6. De paol mag onder geen enkele voorwaarden het "land van de Keijepaol" verlaten. Plattegrond is bij Grand Café 't Hei's Huukske te bezichtigen.
 
7. Het is verplicht om direct aan één van de commissieleden te melden indien de paol gevonden is. Paol gevonden wordt aan de andere groepen kenbaar gemaakt door het versturen van een app, (niet gelezen is geen excuus) want er wordt een kaart met rode letters opgehangen bij Grand Café 't Hei's Huukske en via de website van cv "De Keijepaol". Verstoppen en doorgeven tips moet binnen 1 uur gebeuren. Is er na 1 uur geen goedgekeurde foto binnengekomen zal de commissie zelf een foto maken. Deze foto wordt na uiterlijk 2 uur opgehangen bij Grand Café 't Hei's Huukske.
 
8. De paol mag verstopt worden binnen 25 meter van de weg en moet minimaal 1/4 deel zichtbaar zijn en tevens voor iedereen toegankelijk (tussen 8.00 uur en 23.11 uur). Open vlakte in de bebouwde kom mag de afstand afwijken in overleg. (bv Eggendreef of nieuwbouw wijk)
 
9. De paol moet ten alle tijden binnen een straal van 25 m uit de openbare weg zichtbaar zijn, (fietspaden worden niet bij een openbare weg geteld).
 
10. De paol moet op een vaste ondergrond (maaiveld) liggen en niet in de hoogte. Ook niet op een berg zand/grond.
  
11. Foto doorgegeven vóór 13.00 uur dient er een extra foto doorgegeven te worden vóór 16.30 uur. Deze foto wordt dan om 18.00 uur opgehangen bij Grand Café 't Hei's Huukske en via facebook.
 
12. Urenbezit wordt geteld vanaf doorgeven en goedgekeurde foto eigen groep en doorgeven goed gekeurde foto volgende groep. (de uren van de nacht zullen vervallen tussen 23.11 uur en 8.00 's morgens).
 
13. Het zoeken naar de F.P.F. paol is tussen 23.11 uur en 8.00 uur ten strengste verboden. Controle zal plaatsvinden. Ook hier zullen weer strafuren gerekend worden. Verstoppen mag wel, als dit maar rustig gebeurd. Foto moet binnen 1 uur bij de commissie bekend zijn. (via email app).
 
14. Na 18.00 uur vrijdag 9 februari 2018 dient er iedere 2 uur 1 foto extra gegeven te worden, dit om de spanning erin te houden. vrijdag 18.00 uur, 20.00 uur en 22.00 uur. Zaterdag 8.00 uur en 10.00 uur. Deze tijden veranderen als de paol gevonden wordt in de tussentijd. Carnavalszaterdag 10 februari 2018 eindigt het spel om 12.00 uur. Alle groepen krijgen dan de kans om de laatste verstopplaats te zien. Samenkomst bij Frand Café 't Hei's Huukske aanvang 12.00 uur. Indien de paol vóór 12.00 uur gevonden wordt, krijgt de groep die hem gevonden heeft instructies van de commssie zodat het spel doorgaat tot 12.00 uur. Zorg dus voor een juiste verstopplaats en tips.
 
15. Deze groep brengt de paol op de feestavond, 210maart 2018, terug bij Grand Café 't Hei's Huukske, aanvang 21.00 uur en ontvangt van Grand Café 't Hei's Huukske een verrasing.
 
16. Men mag de paol in alle straten en wegen verstoppen, die op de plattegrond staan. er zijn enkele uitzonderingen zie punt 17.
 
17. De paol mag niet verstopt worden:
* Verder dan 10 meter in de bossen, vanuit hart weg. Moet voor de HELFT zichtbaar zijn. DENK ERAAN DAT JE NUTTIGE FOTO'S KUNT MAKEN. (Let op begaanbare wegen).
* Kerkendijk
* Nieuwendijk
* Hubertusweg
* Hugterweg
* Nederweertseweg.
* Dooleggersbaan vanaf zandweg M. Raijmakers richting T. Donkers.
* Zandweg tussen Nederweertseweg en dooleggersbaan.
* Zandweg tussen Nederweertseweg en Molenbrugweg.
* Diepenhoekseweg rechtsaf vanaf Kruisbaan.
* Molenbrugweg bij van de Spek.
* Hubertusweg.
* Gerlings Zandstraat.
* P. Rutjens Michelslaan.
* Parallelweg tussen Kuilerstraat en Heikantstraat, geldt ook voor aangrenzende zandweg.
* Wegen waar een inrijverbod geldt.
* Binnen 5 m van stallen ook niet bij stallen die leeg staan.
* Op drassige grond zodat hij vast kan zuigen. De paol moet gemakkelijk te verplaatsen zijn.
* Op plaatsen waar de commissie niet binnen de tijd kan controleren omdat ze te voet moeten gaan en lieslaarzen aan moeten schaffen.
 
18. De jeugdpaol wordt op zondag 4 februari 2018 vrijgegeven bij Grand Café 't Hei's Huukske. Houd rekening met de jeugd en minder je snelheid, vooral in de bebouwde kom.
 
19. Aantal strafuren voor de volgende overtredingen;
* De groep niet opgeven voor het zoeken 2 strafuren.
* Niet melden als hij gevonden is 2 strafuren. De paol moet nog op de plaats liggen (dit i.v.m. achteraf klachten dat hij niet goed lag). Dus als je belt moet de paol nog op de plaats liggen waar jij hem vond. Commissie bepaald dan of je hem op kunt laden.
* Indien de paol niet gemakkelijk verplaatst kan worden worden bij de vorige groep 5 strafuren per 15 minuten in rekening gebracht.
* Te laat doorgeven foto 1 strafuur per 10 minuten. (denk aan controle).
* Narijden of tewel kinderachtig spel 7 strafuren.
* Groep tijdens het spel veranderen of met andere groepen samenvoegen 8 strafuren.
* Agressief gedrag 10 strafuren.
* agressief gedrag met letsel (ziekenhuis) 20 strafuren.
* Geen toestemming gevraagd aan eigenaar grond, 15 strafuren. De paol wordt dan door de commissie afgekeurd en opgeladen.
* Niet reageren op een persoonlijke app van de commissie, 25 strafuren.
 
20. Commissie "Keihard"kan het reglement ten alle tijden aanpassen.
 
21. Het is voor ons nieuw om met foto's te gaan werken. Geef de foto op tijd door zodat deze ook binnen 2 uur verwerkt is. Indien blijkt dat foto's niet de juiste keuze is gaan we terug naar tips of een andere vorm van foto's maken.
 
Enkele tips van de commissie;
 
Zorg dat als je de paol vindt, al een plaats in gedachten hebt, en ook de tips, dit maakt het verstoppen iets gemakkelijker.
 
Maak 's avonds niet al teveel lawaai en schijn niet met lichten op stallen en huizen. Er zijn nog altijd mensen die hier helemaal niets mee te maken willen hebben. Stap eventueel uit de auto en kijk rustig rond.
 
Als je de paol ergens neerlegt, waarschuw dan de mensen b.v. bewoners dat de paol daar ligt en leg het verhaal even uit.
 
Wees verstandig en handel volgens je verstand.
 
C.V. de Keijepaol en de commissieleden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan materiaal of personen.
 
Wij wensen iedereen ontzettend veel plezier en succes met het kapen van de paol.
 
Commissie "Keihard"
 
Rob Verberne 06-23453592
José Pouwels 06-51838702 of 0493-492923
Ton van Mulukom 06-54202651 
 

Prins 2018

Prins 2018

Prins Marcel I

Jeugdprinses 2018

Jeugdprinses 2018

Jeugdprinses Renske I

Prinses Bond v Ouderen

201710 KBO Carnaval DSC 0342 PC

Prinses KBO Christien

Eerstvolgende activiteit

icon 48 alert Elfde van de Elfde Festival
icon 48 calendar 11 november 2018
icon 48 frontpage Kerkplein
klok van vintage design alarm symbool voor interface 318 50215 10:00 uur

Leden LoginContactgegevens

Bestuur CV de Keijepaol
Sneppenweg 7
5712 PE  Someren-Heide
bestuur@cvdekeijepaol.nl

Socialmedia

facebook   email 157611 640