Opgaveformulieren moeten voor 13 januari 2018 ingeleverd worden bij Hanneke Schroyen of Kristel vd Kerkhof. Hierop wordt vermeld de groepsnaam, de namen van de 4 personen, waarvan 1 contactpersoon. De contactpersoon dient bovenaan te staan, hij is verantwoordelijk voor doorgeven van informatie. De formulieren dienen door één ouder/voogd per kind te worden ondertekend. Vermeld ook een telefoonnummer van één van de ouders, zodat wij als commissie in geval van nood contact kunnen opnemen. Deelname uitsluitend voor kinderen tot en met groep 8.

1. De paol en de tip worden op zondagmiddag 4 februari 2018 vrijgegeven door de jeugdprins/prinses om 15.00 uur bij Grand Café ’t Hei’s Huukske. Het spel stopt op donderdagmiddag 8 februari 2018 om 16.30 uur.

2. "Onze paol" mag met max. 4 personen worden gezocht en gekaapt en dient ten alle tijden in dezelfde staat terug gebracht te worden.

3. Bij aanvang en vertrek paol zoeken altijd melden bij de commissie zodat wij weten wie er nog aan het zoeken zijn en wie er naar huis zijn gegaan. Paol zoeken doen we alleen te voet en niet met een of ander vervoersmiddel.

4. De paol mag onder geen enkele voorwaarden de bebouwde kom van het "land van de Keijepaol" verlaten, ook niet tijdens verstoppen. Plattegrond is bij Grand Café ’t Hei’s Huukske te bezichtigen.

5. Het is verplicht om direct aan één van de commissieleden te melden indien de paol gevonden is. De poal wordt meegenomen naar Grand Café ’t Hei’s Huukske en samen met één van de commissieleden verstopt. (Wacht houden bij de paol mag niet). Paol gevonden dan wachten we tot alle teams weer bij Grand Café ’t Hei’s Huukske zijn. Verstoppen en doorgeven tip moet binnen 1 uur gebeuren. Achtervolgen en afkijken is ten strengste verboden. Commissie controleert tijdens verstoppen, indien er iemand rond fietst/loopt en als hij wordt betrapt is strafuren geteld voor deze groep.

6. De paol mag verstopt worden binnen 25 meter van de rand van de weg en moet voor minimaal ¼ deel zichtbaar zijn en tevens voor iedereen toegankelijk

7. De paol moet op een vaste ondergrond liggen en niet in de hoogte. Ook niet op een berg zand/grond/stenen.

8. Men is verplicht nadat men de paol heeft gevonden binnen 1 uur een tip te maken met één van de commissieleden van waar de paol ligt. (foto moet gaan over het huis, de tuin, de wei of een herkenbaar raam/ brievenbus/voordeur/boom/plant waar de paol is verstopt

9. Urenbezit wordt geteld vanaf doorgeven tips eigen groep en doorgeven tips volgende groep. Tijdens de pauzes worden de tijden stop gezet.

10. Het zoeken naar de  paol is tussen 19.30 uur en einde schooltijd 's middags ten strengste verboden. Controle zal plaatsvinden. Ook hier zullen weer strafuren gerekend worden.

11. Indien men de F.P.F. paol (grote paol) vind, mag je deze niet aanraken of verplaatsen. (120 kg).

12. Winnaar Mini Paolke 2018 mag het Mini Paolke meenemen in de optocht van school en naar de prijsuitreiking. De prijsuitreiking is op dinsdag 13 februari 2018 bij zaal Heidehof

13. Men mag de paol in alle straten en wegen verstoppen, die op de plattegrond staan incl. singels, met uitzondering van de Kerkendijk, Ploegstraat, Groeneweg.

14. De Commissie kan het reglement ten alle tijden aanpassen.

Enkele tips van de commissie;

Zorg dat als je de paol vindt, al een plaats in gedachten hebt, dit maakt het verstoppen iets gemakkelijker.

Maak 's avonds niet al teveel lawaai en schijn niet met lichten op ramen. Er zijn nog altijd mensen die hier niets mee te maken willen hebben. En kleine kinderen willen ook rustig slapen

Als je de paol ergens neerlegt, waarschuw dan de mensen b.v. bewoners dat de paol daar ligt en leg het verhaal even uit.

Wees verstandig en handel volgens je verstand.

Zorg dat je een goede zaklamp hebt

men is verplicht veiligheidshesjes te dragen bij het zoeken van de paol

Commissie: “sportief”

De commissieleden zijn;

Kristel van de Kerkhof           06-10171904

Hanneke Schroyen                 06-48527600

Jackelien vd Broek                 06-28648780

Antoinet Toonders                  06-25414213

Cv De Keijepaol en de commissieleden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan materiaal of personen.

Wij wensen jullie ontzettend veel plezier en succes met het kapen van de paol.

De commissie

Prins 2018

Prins 2018

Prins Marcel I

Jeugdprinses 2018

Jeugdprinses 2018

Jeugdprinses Renske I

Prinses Bond v Ouderen

201710 KBO Carnaval DSC 0342 PC

Prinses KBO Christien

Contactgegevens

Bestuur CV de Keijepaol
Sneppenweg 7
5712 PE  Someren-Heide
bestuur@cvdekeijepaol.nl

Socialmedia

facebook   email 157611 640